Narodením dieťaťa začína pre rodičov obdobie radosti a šťastia, zároveň aj starostí a zodpovednosti.  Každý z Vás má predstavy o budúcnosti dieťaťa, niektoré má predispozíciu na šport, iné byť lekárom, právnikom alebo cestovateľom… A práve pre Vás, zodpovedných rodičov je určené toto sporenie pre Vaše deti. Veď ktorý rodič by nechcel, aby sa jeho dieťa malo lepšie ako on?

V tomto článku sa dozviete, aké sú dôvody na sporenie, možnosti na trhu a konkrétne informácie o danom type sporenia.