O nás

Divízia Maxifinance je jedným z partnerských celkov spoločnosti Regional HR, s.r.o. . Spoločnosť združuje pod svojou hlavičkou podnikateľov a spolupracovníkov, firmy aj jednotlivcov, externých aj interných zamestnancov v oblasti poskytovania finančných, realitných, stavebných, právnych a iných služieb. Moderným a spravodlivým systémom spolupráce spája pracovné sily a ľudí z rôznych oblastí trhu a ponúka tak klientom rôznorodé, navzájom prepojené  služby s vysokou pridanou hodnotou a kvalitou.

Spoločnosť nemá akcionárov, jej majiteľmi sú samotní spolupracovníci, ktorí v nej pracujú, preto vygenerovaný zisk spravodlivo delí medzi nich. Regional HR s.r.o. sa tak stal priekopníkom nového projektu spolupráce, ktorý sa veľmi rýchlo etabloval, hlavne na trhu finančného sprostredkovania.

Divízia Maxifinance bola jedna z prvých divízií, ktorá sa stala súčasťou tohto projektu. Doteraz patrí medzi najvýraznejšie divízie spoločnosti Regional HR s.r.o. Nielen počtom členov tímu a rastúcou produkciou, ale aj ďalšími aktivitami súvisiacimi s jej predmetom podnikania, hlavne aktivitami podporujúcimi výučbu finančnej gramotnosti na základných školách.

Tím spolupracovníkov pravidelne pracuje na zjednodušení a zefektívnení práce svojich kolegov. Tvoríme podporné aplikácie na zjednodušenie komunikácie s klientom, zavádzame moderné marketingové nástroje. V oblasti vzdelávania sa osvedčil trojstupňový vzdelávací model, ktorý je pozitívne hodnotený nielen sprostredkovateľmi ale aj samotnými finančnými partnermi.

Partnerstvo so spoločnosťou Finportal a.s.

Veľkým prínosom pre celú spoločnosť je partnerstvo so spoločnosťou Finportal a.s., ktorá nás zastrešuje odborne, administratívne, právne ako aj technicky, online aplikáciami v neživotnom a životnom poistení, detailne vypracovanými a pravidelne aktualizovanými analýzami celého finančného trhu, organizovaním konferencií a seminárov.

Výsledkom všetkých týchto aktivít je profesionálna a vysoko odborná komunikácia s klientmi. Podávame len relevantné informácie a odporúčame len také riešenia, ktoré sú pre klienta najideálnejšie a s ktorými klient súhlasí.  Klient je vždy na prvom mieste a je našou prioritou, aby bol s našou prácou maximálne spokojný.