Služby

Úvery

Rôzne typy úverových produktov sú už každodennou súčasťou nášho života. Úverová angažovanosť klienta (celkový objem všetkých poskytnutých úverov) je na Slovensku historicky na najvyššej úrovni. Okrem dobrého pocitu klienta, že „dostal“ úver, môžu nastať aj situácie, kedy práve úver môže klientovi negatívne zmeniť život. Preto je potrebné venovať tejto téme maximálnu pozornosť.

Našou úlohou je klientovi nájsť najvhodnejšie riešenie. Berieme do úvahy nielen úrokovú sadzbu, RPMN a mesačnú platbu, ale aj podmienky čerpania, budúcu poplatkovú štruktúru v prípade zmien a zohľadňujeme aj budúce predstavy a ciele klienta, napr. predčasné splatenie alebo možnosť mimoriadnych splátok.

Aké úverové produkty Vám dokážeme zabezpečiť?

Úvery hypotekárneho typu – hypotekárne, refinančné, stavebné, úvery so štátnym príspevkom pre mladých

Účelové spotrebné úvery – na auto, operatívny a finančný lízing

Úvery bezúčelové – spotrebné úvery na čokoľvek, manželské pôžičky, rýchle pôžičky


Sporenie, investície

Sporenie je v mysli bežného človeka odkladanie peňazí na horšie časy. Áno, je to pravda. Ale za predpokladu, že by neexistovala inflácia, ktorá Vám časť hodnoty odložených peňazí „ukrojí“. Vedeli ste, že pri priemernej 2%-nej inflácii za 28 rokov budete mať zo svojich peňazí reálne iba polovicu??? Preto správny investor je ten, kto dokáže zhodnotiť svoj majetok (v tomto prípade peniaze) minimálne vo výške inflácie, vyššie zhodnotenie ako je inflácia je jeho zisk. Takže chcete iba sporiť alebo investovať?

Prečo je potrebné mať pripravené finančné prostriedky k dispozícii?

 • krátkodobé – aby ste mali pripravené peniaze pre nečakané udalosti (krátkodobá nezamestnanosť, choroba, kúpa poškodených elektrospotrebičov, náhradné diely na auto…)
 • strednodobé – príprava na plánované aktivity v horizonte do 5 rokov(čiastočné úpravy a opravy nehnuteľnosti, šport, dovolenka, kúpa auta…)
 • dlhodobé – horizont od 5 rokov vyššie (štúdium detí, podpora bývania pre deti, dôchodok)

Aké sú možnosti na trhu v oblasti sporenia a investovania?

 • termínované vklady, sporiace účty
 • podielové fondy s garantovaným výnosom
 • dlhopisy, akcie


Životné poistenie

Poistenie je typ produktu, ktorý klienti využívajú najčastejšie. Každý zamestnaný človek si platí poistenie vo forme odvodov do sociálnej poisťovne svojim zamestnávateľom. Výška krytia náhrady príjmu od štátu v prípade, že sa klientovi krátkodobo alebo dlhodobo zníži príjem, je veľmi obmedzená. V týchto prípadoch je jednou z vhodných foriem náhrady chýbajúceho príjmu práve súkromné poistenie.

Poistenie musí byť vždy naviazané na príjmy, sociálne pomery, individuálne požiadavky a možnosti klienta. Poistenie totiž okrem ceny musí spĺňať viaceré kritériá, ktoré je možné obsiahnuť iba odborným prístupom sprostredkovateľa. Pripraví pre Vás riešenie s porovnaním všetkých poisťovní so zreteľom na cenu, výluky a Vaše požiadavky.

Ktoré riziká v životnom poistení po konzultácii najčastejšie požadujú?

 • poistenie pre prípad smrti, práceneschopnosti, invalidity, vážnych chorôb a úrazové pripoistenia
 • poistenie úveru – pre prípad smrti a invalidity

Neživotné poistenie

Náklady na kúpu, prípadne stavbu nehnuteľnosti presahujú často sumu 100 000 eur, nové auto strednej triedy stojí cca 15000 eur, podnikatelia často robia zákazky za niekoľko desiatok tisíc eur, prípadne majú obchody so zásobami v hodnote 20000 a viac. Stačí iba jeden moment – požiar, záplava, víchrica, výbuch atď a majetok je znehodnotený. Preto považujeme za veľmi dôležité chrániť majetok našich klientov. Záleží nám na kvalite poistenia ako aj na kvalitnej likvidácii prípadnej poistnej udalosti.

Veľkú pozornosť venujeme aj poisteniu zodpovednosti fyzických aj právnických osôb pre prípad poškodenia zdravia alebo veci tretím osobám. Prípady, kedy tretie osoby vyžadujú odškodnenie v prípade úrazu alebo poškodenia ich majetku nemalé sumy, sa stáva hitom nielen na lyžiarskych svahoch ale aj v susedských vzťahoch.

V našej online aplikácii máte možnosť porovnania cien s možnosťou uzatvorenia poistnej zmluvy – pzp, havarijné poistenie, nehnuteľnosti, domácnosť, cestovné poistenie, zodpovednosť

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dôchodky

Téma dôchodkov je pre väčšinu klientov veľká nuda a je neatraktívna. Jej nezáujem vychádza prevažne z jej neaktuálnosti v období, kedy je klientovi ponúkaná. Veľa relácií na tému dôchodky a demografický vývoj, veľa strachu čo bude na dôchodku, kto ich bude vyplácať a v akej výške, tiež napomáha k ignorovaniu tejto problematiky. A pri tom v dôchodku, keď klient nebude mať z čoho platiť svoje účty za bývanie, jedlo a lieky je možné spraviť hneď niekoľko rozhodnutí:

 • predať svoje bývanie, ktoré klient počas celého svojho života splácal a možno ho splatil ešte len nedávno
 • založiť svoj majetok, ktorý klient celý život splácal
 • nasťahovať sa k deťom a predať svoj majetok

… alebo prekonať tú nudu a venovať sa tejto téme okamžite! Pretože čím skôr, tým je riešenie precíznejšie a lacnejšie. Využite naše služby v 2.pilieri, 3.pilieri s príspevkom od zamestnávateľa, prípadne vlastnom pilieri. Budete o niekoľko krokov vpredu. Akokoľvek tento rébus štát vyrieši, v konečnom dôsledku tieto peniaze budú Vaše, prípadne Vašich najbližších.


Audit zmlúv

Audit uzatvorených zmlúv je služba, v ktorej našim klientom prinášame komplexný rozbor ich zmlúv, ktoré uzatvorili. Tento audit poskytujeme na poistné zmluvy akéhokoľvek typu a na zmluvy o investovaní. Pri audite je využívaný matematický SW doplnený o skúsenosti poistného matematika a investičného tradera.

Cieľom tejto služby je zistenie opodstatnenosti týchto zmlúv vzhľadom na požiadavky, potreby, finančnú situáciu ako aj rizikovú skupinu klienta. Často sa totiž pri audite zistí, že zmluva nie je pre klienta výhodná, v niektorých prípadoch dokonca neopodstatnená a zbytočná. Klient tak zbytočne platí za zmluvu, ktorá má v konečnom dôsledku pre neho a jeho rodinu v prípade škodovej udalosti nulovú hodnotu.

Vždy existuje možnosť pôvodnú zmluvu upraviť bez jej vypovedania. Je to hlavne v prípadoch, kedy zmluva obsahuje investičnú zložku, prípadne ak sa klientovi v období od uzatvorenia tejto zmluvy zmenil zdravotný stav. Po ukončení auditu klientovi dáme vypracovanú analýzu zmluvy a buď ho pochválime za veľmi dobré nastavenie zmluvy alebo dáme odporúčania na doplnenie niektorých zaistení rizík.